Câu 1 trang 19 VBT Âm nhạc 2 - Cánh diều

Khoanh tròn vào chữ cái trước ý đúng. Bài hát Mùa xuân tươi xanh là nhạc của nước nào

Quảng cáo

Đề bài

 Khoanh tròn vào chữ cái trước ý đúng. Bài hát Mùa xuân tươi xanh là nhạc của nước nào? 

A. Anh

B. Nhật

C. Pháp

D. Malaysia

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Học sinh đọc kỹ SGK sau đó trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết

D. Malaysia

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close