Câu 7 trang 31 VBT Âm nhạc 2 - Cánh diều

Nối tên nốt nhạc với ký hiệu bàn tay tương ứng

Quảng cáo

Đề bài

Nối tên nốt nhạc với ký hiệu bàn tay tương ứng

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhớ lại ký hiệu và nối nốt nhạc tương ứng

 

 

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close