Câu 8 trang 22 VBT Âm nhạc 2 - Cánh diều

Nối tư thế người chơi nhạc cụ cho phù hợp với loại nhạc cụ

Quảng cáo

Đề bài

 Nối tư thế người chơi nhạc cụ cho phù hợp với loại nhạc cụ

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác định tư thế phù hợp của mỗi người, sau đó nối

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close