Câu 4 trang 35 VBT Âm nhạc 2 - Cánh diều

Hát bài Tình bạn kết hợp động tác tay chân

Quảng cáo

Đề bài

Hát bài Tình bạn kết hợp động tác tay chân

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hát kết hợp động tác tay chân

Lời giải chi tiết

Quảng cáo
close