Câu 1 trang 24 VBT Âm nhạc 2 - Cánh diều

Khoanh tròn vào chữ cái trước ý đúng

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Khoanh tròn vào chữ cái trước ý đúng

Câu a

Đồng dao là những bài hát, bài thơ thường gắn liền với các trò chơi của trẻ em, đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai


Phương pháp giải:

Nhớ lại kiến thức và trả lời câu hỏi


Lời giải chi tiết:

 A. Đúng là đáp án đúng


Câu b

Bài Bắc kim thang là dân ca vùng miền nào?

A. Nam Bộ

B. Bắc Bộ

C. Trung Bộ

D. Tây Nguyên


Phương pháp giải:

Nhớ lại kiến thức và trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết:

A. Nam Bộ là đáp án đúng

Câu c

 Những nhạc cụ nào xuất hiện trong lời ca của bài Bắc kim thang?

A. Sáo, kèn.

B. Sáo, đàn

C. Trống, kèn

D. Đàn, trống


Phương pháp giải:

Nhớ lại lời bài hát  và trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết:

C. Trống, kèn là đáp án đúng

Câu d

Con vật nào không xuất hiện trong lời ca của bài Bắc kim thang?

A. Ếch

B. Le le

C. Bìm bịp

D. Ong vàng


Phương pháp giải:

 Nhớ lại lời bài hát và trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết:

D. Ong vàng là đáp án đúng

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close