Câu 1 trang 3 VBT Âm nhạc 2 - Cánh diều

Khoanh tròn vào chữ cái trước ý đúng

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Khoanh tròn vào chữ cái trước ý đúng

Câu a

Bài hát Ngày mùa vui là dân ca của dân tộc nào?

A. Tày

B. Mường

C. Thái

D.Dao

Phương pháp giải:

Nhớ lại kiến thức và chọn đáp án đúng

Lời giải chi tiết:

Bài hát Ngày mùa vui là dân ca của dân tộc Thái

Chọn C

Câu b

Từ nào không có trong lời của bài Ngày mùa vui? 

A. Ngoài đồng

B. Trong vườn

C. Quê hương

D. Mái trường

Phương pháp giải:

Nhớ lại kiến thức và chọn đáp án đúng

Lời giải chi tiết:

D. Mái trường

 

Loigiaihaycom

Quảng cáo
close