Câu 9 trang 15 VBT Âm nhạc 2 - Cánh diều

Viết tên nốt nhạc vào chỗ ...cho phù hợp với kí hiệu bàn tay dưới đây

Quảng cáo

Đề bài

Viết tên nốt nhạc vào chỗ ...cho phù hợp với kí hiệu bàn tay dưới đây

 

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close