Câu 7 trang 36 VBT Âm nhạc 2 - Cánh diều

Viết tên nốt nhạc vào chỗ … cho phù hợp với ký hiệu bàn tay dưới đây

Quảng cáo

Đề bài

Viết tên nốt nhạc vào chỗ … cho phù hợp với ký hiệu bàn tay dưới đây

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

 Viết tên nốt nhạc phù hợp với ký hiệu bàn tay

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close