Câu 3 trang 29 VBT Âm nhạc 2 - Cánh diều

Hát những câu sau trong bài Múa vui với cường độ âm thanh to - nhỏ khác nhau

Quảng cáo

Đề bài

 Hát những câu sau trong bài Múa vui với cường độ âm thanh to - nhỏ khác nhau

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hát những câu trong bài với cường độ âm thanh khác nhau

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close