Câu 8 trang 27 VBT Âm nhạc 2 - Cánh diều

Đọc nhạc kết hợp ký hiệu làm bàn tay

Quảng cáo

Đề bài

Đọc nhạc kết hợp ký hiệu làm bàn tay

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc nhạc kết hợp ký hiệu làm bàn tay

Lời giải chi tiết

Quảng cáo
close