Câu 5 trang 40 VBT Âm nhạc 2 - Cánh diều

Tự chọn và kể 1 phần câu chuyện Bài hát về chú voi con theo hình dưới đây

Quảng cáo

Đề bài

Tự chọn và kể 1 phần câu chuyện Bài hát về chú voi con theo hình dưới đây

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tự chọn và kể 1 phần câu chuyện về bài hát 

Lời giải chi tiết

Quảng cáo
close