Câu 3 trang 13 VBT Âm nhạc 2 - Cánh diều

Từ nào không có trong lời ca của bài Lớp chúng ta đoàn kết

Quảng cáo

Đề bài

Từ nào không có trong lời ca của bài Lớp chúng ta đoàn kết? (trang 13)

A. Chan hòa

B. Keo sơn

C. Quý mến

D. Chăm chỉ

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nghe lại bài hát sau đó chọn đáp án đúng

Lời giải chi tiết

D. Chăm chỉ

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close