Câu 9 trang 32 VBT Âm nhạc 2 - Cánh diều

Đọc 4 nốt nhạc ký hiệu bàn tay ở hàng ngang và 1 nốt tự chọn ở hàng dọc

Quảng cáo

Đề bài

Đọc 4 nốt nhạc ký hiệu bàn tay ở hàng ngang và 1 nốt tự chọn ở hàng dọc

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhớ lại ký hiệu và đọc nốt nhạc tương ứng

Lời giải chi tiết

Son - Pha - Mi - Pha - Mi 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close