Câu 4 trang 20 VBT Âm nhạc 2 - Cánh diều

Hát những câu sau trong bài Mùa xuân tươi xanh kết hợp với thực hiện động tác tay, chân

Quảng cáo

Đề bài

Hát những câu sau trong bài Mùa xuân tươi xanh kết hợp với thực hiện động tác tay, chân

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hát kết hợp động tác tay, chân

Lời giải chi tiết

Quảng cáo
close