Câu 2 trang 3 VBT Âm nhạc 2 - Cánh diều

Nối lời ca ở hai cột cho phù hợp với lời bài hát Ngày mùa vui

Quảng cáo

Đề bài

Nối lời ca ở hai cột cho phù hợp với lời bài hát Ngày mùa vui

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhớ lại lời bài hát và nối hai cột cho phù hợp

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close