Câu 9 trang 11 VBT Âm nhạc 2 - Cánh diều

Đọc bốn nốt nhạc theo ký hiệu bàn tay ở hàng ngang và một nốt tự chọn ở hàng dọc

Quảng cáo

Đề bài

Đọc bốn nốt nhạc theo ký hiệu bàn tay ở hàng ngang và một nốt tự chọn ở hàng dọc

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc ký hiệu nốt nhạc theo yêu cầu

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close