Câu 2 trang 38 VBT Âm nhạc 2 - Cánh diều

Hát những câu sau trong bài Chú ếch con với tốc độ nhanh - chậm khác nhau

Quảng cáo

Đề bài

 Hát những câu sau trong bài Chú ếch con  với tốc độ nhanh - chậm khác nhau

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hát những câu trong bài theo tốc độ yêu cầu 

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close