Câu 10 trang 16 VBT Âm nhạc 2 - Cánh diều

Hát bài Lớp chúng mình đoàn kết kết hợp gõ song loan

Quảng cáo

Đề bài

Hát bài Lớp chúng mình đoàn kết kết hợp gõ song loan

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hát kết hợp gõ song loan

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close