Câu 10 trang 42 VBT Âm nhạc 2 - Cánh diều

Tìm và tô màu những từ dưới đây ẩn trong ô chữ

Quảng cáo

Đề bài

Tìm và tô màu những từ dưới đây ẩn trong ô chữ

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhận biết những từ dưới đây sau đó tô màu vào ô chữ 

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close