Câu 11 trang 33 VBT Âm nhạc 2 - Cánh diều

Em hãy tự đánh giá về kết quả học tập của mình trong chủ đề 6: Em yêu âm nhạc

Quảng cáo

Đề bài

 Em hãy tự đánh giá về kết quả học tập của mình trong chủ đề 6: Em yêu âm nhạc

 

Tiêu chí

Mức độ

Tốt

Khá

Trung bình

Hát

Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái.

 

 

 

Hát rõ lời và thuộc lời, duy trì được tốc độ ổn định.

 

 

 

Biết hát với các hình thức đơn ca, song ca, tốp ca, đồng ca.

 

 

 

Biết hát kết hợp gõ đệm, vận động đơn giản hoặc trò chơi.

 

 

 

Nghe nhạc

Biết lắng nghe và vận động cơ thể hoặc gõ đệm phù hợp với nhịp điệu.

 

 

 

Hát lại được những câu em nhớ.

 

 

 

Đọc nhạc

Đọc đúng tên nốt, thể hiện đúng cao độ và trường độ các mẫu âm.

 

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tự đánh giá theo cảm nhận của em về những gì em làm tốt hoặc chưa tốt

Lời giải chi tiết

Tiêu chí

Mức độ

Tốt

Khá

Trung bình

Hát

Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái.

X

 

 

Hát rõ lời và thuộc lời, duy trì được tốc độ ổn định.

 

X

 

Biết hát với các hình thức đơn ca, song ca, tốp ca, đồng ca.

 

X

 

Biết hát kết hợp gõ đệm, vận động đơn giản hoặc trò chơi.

X

 

 

Nghe nhạc

Biết lắng nghe và vận động cơ thể hoặc gõ đệm phù hợp với nhịp điệu.

X

 

 

Hát lại được những câu em nhớ.

 

X

 

Đọc nhạc

Đọc đúng tên nốt, thể hiện đúng cao độ và trường độ các mẫu âm.

X

 

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close