Câu 2 trang 13 VBT Âm nhạc 2 - Cánh diều

Hát những câu sau trong bài Lớp chúng ta đoàn kết với cường độ âm thanh to - nhỏ khác nhau

Quảng cáo

Đề bài

Hát những câu sau trong bài Lớp chúng ta đoàn kết với cường độ âm thanh to - nhỏ khác nhau

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hát theo yêu cầu 

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close