Giải bài 2 trang 45 Tập bản đồ Địa lí 12

Giải bài 2 trang 45 tập bản đồ Địa lí 12, Dựa vào bảng số liệu dưới đây, hãy nhận xét cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo vùng của nước ta năm 2008.

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào bảng số liệu dưới đây, hãy nhận xét cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo vùng của nước ta năm 2008.

Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế, phân theo vùng năm 2008 (%)

Xử lí số liệu và điền vào bảng dưới đây

Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế, phân theo vùng năm 2008 (%)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng tính toán và nhận xét/phân tích bảng số liệu.

Lời giải chi tiết

Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế, phân theo vùng năm 2008 (%)

Nhận xét:

- Đông Nam Bộ chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp (52,4%), thứ 2 là đồng bằng sông Hồng (21.8%). Riêng hai vùng này đã chiếm 74,2% giá trị sản xuất công nghiệp nước ta.

- Tiếp đến là đồng bằng sông Long (9.8%), Tây Nguyên có tỉ trọng thấp nhất chỉ 0.7%, Bắc Trung Bộ 2,2%.

Loigiaihay.com


Quảng cáo
list
close
Gửi bài