Bài 2 trang 18 Tập bản đồ Địa lí 12

Giải bài tập Bài 2 trang 18 Tập bản đồ Địa lí 12. Giải Tập bản đồ và bài tập thực hành Địa lí 12 hay nhất.

Đề bài

Lựa chọn nội dung phù hợp, điền vào bảng dưới đây để nêu rõ:

- Sự phân hóa thiên nhiên của nước ta theo hướng Bắc Nam:

- Sự phân hóa thiên nhiên của nước ta theo hướng Đông Tây:

Lời giải chi tiết

- Sự phân hóa thiên nhiên của nước ta theo hướng Bắc Nam:

Từ phía Bắc dãy Bạch Mã trở ra Từ phía Nam dãy Bạch Mã trở vào

- Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, một mùa đông lạnh.

- Nhiệt độ từ 20 – 25ºC.

- Trong năm có 2 -3 tháng nhiệt độ < 18ºC.

- Biên độ nhiệt lớn (12,5ºC).

- Đới rừng nhiệt đới gió mùa.

- Thành phần loài nhiệt đới chiếm ưu thế, ngoài ra còn có cả thành phần loài cận nhiệt và ôn đới.

- Khí hậu cận xích đạo gió mùa.

- Nhiệt độ trung bình trên 25ºC.

- Không có tháng nào nhiệt độ < 20ºC.

- Biên độ nhiêt nhỏ (3ºC).

- Đới rừng cận xích đạo gió mùa.

- Thành phần loài chủ yếu có nguồn gốc xích đạo và nhiệt đới di cư từ phía Nam lên hoặc phía Tây sang.

- Sự phân hóa thiên nhiên của nước ta theo hướng Đông Tây:

Giải tập bản đồ và bản đồ thực hành Địa Lí 12

Loigiaihay.com