Giải câu 5 trang 63 SBT địa 8

Giải câu 5 trang 63 sách bài tập Địa lí 8, em hãy nối ô chữ bên trái (A) với ô chữ thích hợp bên phải (B để nêu đúng đặc điểm nổi bật của từng giai đoạn.

Quảng cáo

Đề bài

Lãnh thổ Việt Nam trải qua hàng trăm triệu năm biến đổi chia thanh ba giai đoạn chính, em hãy nối ô chữ bên trái (A) với ô chữ thích hợp bên phải (B) để nêu đúng đặc điểm nổi bật của từng giai đoạn.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức các giai đoạn hình thành lãnh thổ nước ta - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải