Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 84 SBT địa 8

  Giải câu 1 trang 84 sách bài tập Địa lí 8, Hoàn thành sơ đồ sau:

 • pic

  Câu 2 trang 85 SBT địa 8

  Giải câu 2 trang 85 sách bài tập Địa lí 8, Nêu đặc điểm các hệ thống sông lớn ở Việt Nam bằng cách hoàn thành sơ đồ dưới đây:

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 85 SBT địa 8

  Giải câu 3 trang 85 sách bài tập Địa lí 8, Tại sao sông ngòi Trung bộ có đặc điểm trên:

 • pic

  Câu 4 trang 86 SBT địa 8

  Giải câu 4 trang 86 sách bài tập Địa lí 8, Cho lược đồ dưới đây:

Gửi bài