Quảng cáo
 • Câu 1 trang 30 SBT địa 8

  Giải câu 1 trang 30 SBT địa 8, Dựa vào bảng số liệu:Em hãy: a, Tính mật độ dân số các khu vực của châu Á năm 2008 và ghi vào cột Mật độ ở bảng trên.

  Xem lời giải
 • Câu 2 trang 31 SBT địa 8

  Giải câu 2 trang 31 SBT địa 8, Nối ô chữ bên trái (A) với những ô chữ thích hợp ở bên phải (B) để nêu rõ những khó khăn về KT - XH của Nam Á khi phát triển kinh tế.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Câu 3 trang 31 SBT địa 8

  Giải câu 3 trang 31 SBT địa 8, Ghi chữ Đ (đúng) hoặc chữ s (sai) vào Q trước các câu sau.

  Xem lời giải
 • Câu 4 trang 32 SBT địa 8

  Giải câu 4 trang 32 SBT địa 8, Dựa vào bảng số liệu dưới đây: a, Vẽ biểu đồ cơ cấu GDP của Ấn Độ các năm 1995, 1999 và năm 2007 theo gợi ý sau:

  Xem lời giải

Gửi bài