Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 95 SBT địa 8

  Giải câu 1 trang 95 sách bài tập Địa lí 8, Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm của tự nhiên Việt Nam được thể hiện ở các yếu tố tự nhiên như thế nào

 • pic

  Câu 2 trang 95 SBT địa 8

  Giải câu 2 trang 95 sách bài tập Địa lí 8, Kết hợp với vốn hiểu biết của mình nêu ảnh hưởng của Biển Đông tới tự nhiên nước ta.

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 97 SBT địa 8

  Giải câu 3 trang 97 sách bài tập Địa lí 8, Nêu nhận xét về tỉ lệ diện tích đồng bằng và đồi núi ở nước ta.

 • pic

  Câu 4 trang 97 SBT địa 8

  Giải câu 4 trang 97 sách bài tập Địa lí 8, Hoàn thành sơ đồ sau:

Gửi bài