Quảng cáo
 • Câu 1 trang ̀̀5 SBT địa 8

  Giải câu 1 trang 5 SBT địa 8, a, Tô màu vàng vào phần châu Á. b, Ghi tên các châu lục, các đại dương tiếp giáp với châu Á. c, Ghi dấu cộng (+) vào vị trí điểm cực Bắc, cực Nam châu Á và điền nội dung thích hợp vào những chỗ trống trong những câu dưới đây.

  Xem lời giải
 • Câu 2 trang 6 SBT địa 8

  Giải câu 2 trang 6 SBT địa 8, Dựa vào hình 2 dưới đây: Em hãy: a) Ghi tên các dãy núi chính, các sơn nguyên chính và các đồng bằng lớn của châu Á lên lược đồ. b) Kết hợp hình 1.2 tr 5 SGK nêu nhận xét khái quát về địa hình Châu Á.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Câu 3 trang 6 SBT địa 8

  Giải câu 3 trang 6 SBT địa 8, Quan sát hình 1.2 tr 5 SGK, hãy hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ các loại khoáng sản chính ở châu Á và vùng phân bố của chúng.

  Xem lời giải

Gửi bài