Quảng cáo
 • Câu 1 trang 38 SBT địa 8

  Giải câu 1 trang 38 SBT địa 8, Nêu những đặc điểm cơ bản về vị trí địa lí và kích thước của châu Á.

  Xem lời giải
 • Câu 2 trang 38 SBT địa 8

  Giải câu 2 trang 38 SBT địa 8, Khi xây dựng và phát triển nền kinh tế công nghiệp, châu Á có những thuận lợi và khó khăn gì?

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Câu 3 trang 38 SBT địa 8

  Giải câu 3 trang 38 SBT địa 8, Cho bảng số liệu dưới đây: Em hãy: a, Vẽ biểu đồ cột, biểu diễn sản lượng điện của Trung Quốc qua một số năm. b, Qua biểu đồ, kết hợp với vốn kiến thức, nêu nhận xét về sự phát triển công nghiệp điện lực của Trung Quốc giai đoạn 2001-2005.

  Xem lời giải

Gửi bài