Giải câu 4 trang 62 SBT địa 8

Giải câu 4 trang 62 sách bài tập Địa lí 8, Hoàn thành sơ đồ sau:

Quảng cáo

Đề bài

Hoàn thành sơ đồ sau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức giai đoạn tân kiến tạo - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải