Quảng cáo
  • pic

    Câu 1 trang 19 SBT địa 8

    Giải câu 1 trang 19 SBT địa 8, Em hãy nêu nhận xét về cơ cấu GDP của các nước có mức thu nhập cao và các nước có mức thu nhập thấp theo gợi ý dưới đây.

Gửi bài