Quảng cáo
 • Câu 1 trang 59 SBT địa 8

  Giải câu 1 trang 59 sách bài tập Địa lí 8, Dựa vào hình 24.1. Lược đồ khu vực Biển Đông, tr 87 SGK và dựa vào vốn hiểu biết, em hãy hoàn thành bảng dưới đây để nêu rõ Biển Đông tiếp giáp Với những biển nào? Đại dương nào? Qua những eo biển nào?

  Xem lời giải
 • Câu 2 trang 59 SBT địa 8

  Giải câu 2 trang 59 sách bài tập Địa lí 8, Hoàn thành sơ đồ sau

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Câu 3 trang 60 SBT địa 8

  Giải câu 3 trang 60 sách bài tập Địa lí 8, Dựa vào vốn hiểu biết, em hãy hoàn thành sơ đồ dưới đây:

  Xem lời giải
 • Câu 4 trang 60 SBT địa 8

  Giải câu 4 trang 60 sách bài tập Địa lí 8, Muốn khai thác lâu dài và bảo vệ tốt môi trường biển, chúng ta cần phải làm gì?

  Xem lời giải

Gửi bài