Giải câu 1 trang 59 SBT địa 8

Giải câu 1 trang 59 sách bài tập Địa lí 8, Dựa vào hình 24.1. Lược đồ khu vực Biển Đông, tr 87 SGK và dựa vào vốn hiểu biết, em hãy hoàn thành bảng dưới đây để nêu rõ Biển Đông tiếp giáp Với những biển nào? Đại dương nào? Qua những eo biển nào?

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào hình 24.1. Lược đồ khu vực Biển Đông, tr 87 SGK và dựa vào vốn hiểu biết, em hãy hoàn thành bảng dưới đây để nêu rõ Biển Đông tiếp giáp Với những biển nào? Đại dương nào? Qua những eo biển nào?

Biển Đông

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức vùng biển Việt Nam - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Biển Đông

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 24. Vùng biển Việt Nam
Gửi bài tập - Có ngay lời giải