Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 48 SBT địa 8

  Giải câu 1 trang 48 sách bài tập Địa lí 8, Ghi tên năm nước đầu tiên tham gia Hiệp hội các nước Đông Nam Á.

 • pic

  Câu 2 trang 49 SBT địa 8

  Giải câu 2 trang 49 sách bài tập Địa lí 8, Hoàn thành sơ đồ sau:

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 50 SBT địa 8

  Giải câu 3 trang 50 sách bài tập Địa lí 8, Hoàn thành sơ đồ sau:

 • pic

  Câu 4 trang 50 SBT địa 8

  Giải câu 4 trang 50 sách bài tập Địa lí 8, Em hãy vẽ biểu đồ tỉ lệ giá trị thương mại của nước ta với ASEAN và các nước khác trên thế giới theo gợi ý sau

Gửi bài