Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 106 SBT địa 8

  Giải câu 1 trang 106 sách bài tập Địa lí 8, Dựa vào hình 21 dưới đây:

 • pic

  Câu 2 trang 107 SBT địa 8

  Giải câu 2 trang 107 sách bài tập Địa lí 8, Nêu đặc điểm địa hình của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ bằng cách hoàn thành sơ đồ dưới đây.

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 107 SBT địa 8

  Giải câu 3 trang 107 sách bài tập Địa lí 8, Hoàn thành sơ đồ sau

 • pic

  Câu 4 trang 108 SBT địa 8

  Giải câu 4 trang 108 sách bài tập Địa lí 8, Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ thế mạnh về tài nguyên Nam Trung Bộ và Nam Bộ

Gửi bài