Quảng cáo
 • Câu 1 trang 98 SBT địa 8

  Giải câu 1 trang 98 sách bài tập Địa lí 8, Xác định hướng của tuyến cắt này.

  Xem lời giải
 • Câu 2 trang 99 SBT địa 8

  Giải câu 2 trang 99 sách bài tập Địa lí 8, Em hãy trình bày sự biến đổi khí hậu trong vùng (từ vùng núi cao Hoàng Liên Sơn, đến cao nguyên Mộc Châu, đến đồng bằng Thanh Hóa) theo gợi ý dưới đây:

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Câu 3 trang 99 SBT địa 8

  Giải câu 3 trang 99 sách bài tập Địa lí 8, Lập bảng tổng hợp về điều kiện địa lí tự nhiên ba khu vực theo gợi ý dưới đây.

  Xem lời giải

Gửi bài