Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 100 SBT địa 8

  Giải câu 1 trang 100 sách bài tập Địa lí 8, Dựa vào hình 18 dưới đây:

 • pic

  Câu 2 trang 101 SBT địa 8

  Giải câu 2 trang 101 sách bài tập Địa lí 8, hoàn thành sơ đồ dưới đây

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 102 SBT địa 8

  Giải câu 3 trang 102 sách bài tập Địa lí 8, Kết hợp với kiến thức trong SGK, nêu nhận xét chung về địa hình của miền này.

 • pic

  Câu 4 trang 102 SBT địa 8

  Giải câu 4 trang 102 sách bài tập Địa lí 8, Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ nguồn tài nguyên và những cảnh đẹp nổi tiếng của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ

Gửi bài