Quảng cáo
 • Câu 1 trang 45 SBT địa 8

  Giải câu 1 trang 45 sách bài tập Địa lí 8, Nối ô chữ ở bên trái (A) với những ô chữ thích hợp ở bên phải (B) để nêu rõ đặc điểm kinh tế của các nước Đông Nam Á trước năm 1945

  Xem lời giải
 • Câu 2 trang 45 SBT địa 8

  Giải câu 2 trang 45 sách bài tập Địa lí 8, Nhận xét về tình hình tăng trưởng kinh tế của một số nước Đông Nam Á

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Câu 3 trang 46 SBT địa 8

  Giải câu 3 trang 46 sách bài tập Địa lí 8, Vẽ biểu đồ cơ cấu GDP phân ngành của Lào và Thái Lan

  Xem lời giải
 • Câu 4 trang 48 SBT địa 8

  Giải câu 4 trang 48 sách bài tập Địa lí 8, nêu sự phân bố của cây công nghiệp và sự phân bố của các ngành công nghiệp: luyện kim, chế tạo máy, hóa chất, thực phẩm.

  Xem lời giải

Gửi bài