Quảng cáo
 • Câu 1 trang 53 SBT địa 8

  Giải câu 1 trang 53 sách bài tập Địa lí 8, Dựa vào hình 10 dưới đây: Em hãy: a) Ghi tên các vịnh, biển giáp với phần đất liền Việt Nam.

  Xem lời giải
 • Câu 2 trang 54 SBT địa 8

  Giải câu 2 trang 54 sách bài tập Địa lí 8, Dựa vào SGK và vốn hiểu biết, ghi chữ Đ vào ô những câu đúng, chữ s vào ô những câu sai.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Câu 3 trang 54 SBT địa 8

  Giải câu 3 trang 54 sách bài tập Địa lí 8, Dựa vào bảng số liệu: a) Hoàn thành biểu đồ

  Xem lời giải
 • Câu 4 trang 55 SBT địa 8

  Giải câu 4 trang 55 sách bài tập Địa lí 8, Nêu tác dụng của việc học tập Địa lí Việt Nam.

  Xem lời giải
 • Câu 1 trang 56 SBT địa 8

  Giải câu 1 trang 56 sách bài tập Địa lí 8, Em hãy nêu rõ những yếu tố địa lí ảnh hưởng đến đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam; lấy ví dụ về sự tác động của tự nhiên đến các hoạt động kinh tế - xã hội.

  Xem lời giải
 • Câu 2 trang 57 SBT địa 8

  Giải câu 2 trang 57 sách bài tập Địa lí 8, Đo và tính khoảng cách từ điểm cực Bắc đến điểm cực Nam (theo đường chim bay) dài bao nhiêu km?

  Xem lời giải
 • Câu 3 trang 58 SBT địa 8

  Giải câu 3 trang 58 sách bài tập Địa lí 8, Quan sát hình 24.1 Lược đồ khu vực Biển Đông, tr 87 SGK; hình 24.5. Sơ đồ đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải ven bờ lục địa Việt Nam, tr 92 SGK, em hãy hoàn thành bảng sau:

  Xem lời giải
 • Câu 4 trang 58 SBT địa 8

  Giải câu 4 trang 58 sách bài tập Địa lí 8, Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ vị trí địa lí và hình dạng kích thước nước ta có thuận lợi và khó khăn gì trong việc phát triển kinh tế - xã hội.

  Xem lời giải
 • Câu 1 trang 59 SBT địa 8

  Giải câu 1 trang 59 sách bài tập Địa lí 8, Dựa vào hình 24.1. Lược đồ khu vực Biển Đông, tr 87 SGK và dựa vào vốn hiểu biết, em hãy hoàn thành bảng dưới đây để nêu rõ Biển Đông tiếp giáp Với những biển nào? Đại dương nào? Qua những eo biển nào?

  Xem lời giải
 • Câu 2 trang 59 SBT địa 8

  Giải câu 2 trang 59 sách bài tập Địa lí 8, Hoàn thành sơ đồ sau

  Xem lời giải
 • Quảng cáo

Gửi bài