Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 80 SBT địa 8

  Giải câu 1 trang 80 sách bài tập Địa lí 8, Hoàn thành sơ đồ sau

 • pic

  Câu 2 trang 80 SBT địa 8

  Giải câu 2 trang 80 sách bài tập Địa lí 8, Hãy vẽ biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của ba trạm: Hà Nội, Huế, TP. Hồ Chí Minh

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 82 SBT địa 8

  Giải câu 3 trang 82 sách bài tập Địa lí 8, Lập sơ đồ theo gợi ý sau để nêu rõ những thuận lợi và khó khăn của khí hậu nước ta đối với sản xuất và đời sống

Gửi bài