Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 69 SBT địa 8

  Giải câu 1 trang 69 sách bài tập Địa lí 8, Hoàn thành sơ đồ sau:

 • pic

  Câu 2 trang 69 SBT địa 8

  Giải câu 2 trang 69 sách bài tập Địa lí 8, Hoàn thành sơ đồ theo gợi ý sau:

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 69 SBT địa 8

  Giải câu 3 trang 69 sách bài tập Địa lí 8, Hãy cho biết ý kiến của em về nội dung dưới đây:

 • pic

  Câu 4 trang 70 SBT địa 8

  Giải câu 4 trang 70 sách bài tập Địa lí 8, Quan sát hình 28.1. Lược đồ địa hình Việt Nam, tr 103 SGK, kết hợp với vốn hiểu biết, hoàn thành bảng dưới đây:

 • pic

  Câu 5 trang 70 SBT địa 8

  Giải câu 5 trang 70 sách bài tập Địa lí 8, Nối ô chữ bên trái (A) với những ô chữ thích hợp bên phải (B) để được một sơ đồ đúng.

Gửi bài