Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 93 SBT địa 8

  Giải câu 1 trang 93 sách bài tập Địa lí 8, Em hãy điền tiếp nội dung vào ô còn để trống và nối ô chữ ở bên trái (A) với ô chữ thích hợp ở bên phải (B) để được một sơ đồ đúng.

 • pic

  Câu 2 trang 93 SBT địa 8

  Giải câu 2 trang 93 sách bài tập Địa lí 8, Hãy nêu giá trị của tài nguyên thực vật ở nước ta.

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 93 SBT địa 8

  Giải câu 3 trang 93 sách bài tập Địa lí 8, Hoàn thành sơ đồ sau đây để nêu rõ giá trị của động vật với sản xuất và đời sống

 • pic

  Câu 4 trang 94 SBT địa 8

  Giải câu 4 trang 94 sách bài tập Địa lí 8, Em hãy nối ô chữ bên trái với những ô chữ thích hợp ở bên phải.

 • pic

  Câu 6 trang 94 SBT địa 8

  Giải câu 6 trang 94 sách bài tập Địa lí 8, Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ nguyên nhân làm suy giảm nguồn tài nguyên động vật và những biện pháp khắc phục.

 • pic

  Câu 5 trang 94 SBT địa 8

  Giải câu 5 trang 94 sách bài tập Địa lí 8, Nêu các biện pháp bảo vệ nguồn tài nguyên rừng.

Gửi bài