Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 103 SBT địa 8

  Giải câu 1 trang 103 sách bài tập Địa lí 8, Dựa vào hình 20 dưới đây: Em hãy:

 • pic

  Câu 2 trang 103 SBT địa 8

  Giải câu 2 trang 103 sách bài tập Địa lí 8, Dựa vào vốn hiểu biết và quan sát hình 42.1 Lược đồ địa hình và khoáng sản miền TB và BTB tr 145 SGK, hãy nêu:

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 104 SBT địa 8

  Giải câu 3 trang 104 sách bài tập Địa lí 8, Hoàn thành sơ đồ dưới đây nêu rõ những khác biệt và nguyên nhân khác biệt của khí hậu miền TB và BTB so với diễn biến chung của khí hậu Việt Nam

 • pic

  Câu 4 trang 105 SBT địa 8

  Giải câu 4 trang 105 sách bài tập Địa lí 8, Quan sát hình 42.2, tr 146 SGK, em hãy nêu nhận xét chung về chế độ mưa của miền TB và BTB.

 • pic

  Câu 5 trang 105 SBT địa 8

  Giải câu 5 trang 105 sách bài tập Địa lí 8, Hoàn thành sơ đồ dưới đây:

 • pic

  Câu 6 trang 105 SBT địa 8

  Giải câu 6 trang 105 sách bài tập Địa lí 8, Nối ô chữ bên trái (A) với ô chữ thích hợp ở bên phải (B) để được một sơ đồ đúng.

Gửi bài