Giải câu 2 trang 59 SBT địa 8

Giải câu 2 trang 59 sách bài tập Địa lí 8, Hoàn thành sơ đồ sau

Quảng cáo

Đề bài

Hoàn thành sơ đồ sau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức đặc điểm vùng biển nước ta - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 24. Vùng biển Việt Nam
Gửi bài tập - Có ngay lời giải