Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 91 SBT địa 8

  Giải câu 1 trang 91 sách bài tập Địa lí 8, Ghi chữ Đ vào ô ý trả lời đúng, chữ s vào ô ý trả lời sai

 • pic

  Câu 2 trang 92 SBT địa 8

  Giải câu 2 trang 92 sách bài tập Địa lí 8, Hoàn thành sơ đồ sau

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 92 SBT địa 8

  Giải câu 3 trang 92 sách bài tập Địa lí 8, Hoàn thành sơ đồ theo gợi ý sau:

 • pic

  Câu 4 trang 92 SBT địa 8

  Giải câu 4 trang 92 sách bài tập Địa lí 8, Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ những biểu hiện và nguyên nhân sự giàu có về thành phần loài sinh vật Việt Nam.