Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 71 SBT địa 8

  Giải câu 1 trang 71 sách bài tập Địa lí 8, Hoàn thành sơ đồ sau

 • pic

  Câu 2 trang 71 SBT địa 8

  Giải câu 2 trang 71 sách bài tập Địa lí 8, Hoàn thành sơ đồ sau để nêu rõ đặc điểm các vùng núi ở nước ta

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 72 SBT địa 8

  Giải câu 3 trang 72 sách bài tập Địa lí 8, Hoàn thành sơ đồ sau

 • pic

  Câu 4 trang 72 SBT địa 8

  Giải câu 4 trang 72 sách bài tập Địa lí 8, Nêu rõ khả năng phát triển nông nghiệp ở các khu vực địa hình đồng bằng và đồi núi ở nước ta.

 • pic

  Câu 5 trang 73 SBT địa 8

  Giải câu 5 trang 73 sách bài tập Địa lí 8, Hãy hoàn thành sơ đồ dưới đây để làm rõ khả năng phát triển kinh tế ở khu vực địa hình bờ biển và thềm lục địa của nước ta

Gửi bài