Quảng cáo
 • Câu 1 trang 8 SBT địa 8

  Giải câu 1 trang 8 SBT địa 8, Quan sát hình 1.2. Lược đồ địa hình, khoáng sản và sông hồ châu Á, tr 5 và dựa vào các nội dung khác trong SGK, hoàn thành sơ đồ dưới đây:

  Xem lời giải
 • Câu 2 trang 9 SBT địa 8

  Giải câu 2 trang 9 SBT địa 8, Dựa vào hình 3.1. Lược đồ các đới cảnh quan tự nhiên châu Á, tr 11 SGK, hãy hoàn thành các sơ đồ dưới đây.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Câu 3 trang 10 SBT địa 8

  Giải câu 3 trang 10 SBT địa 8, Hãy nối ô chữ bên trái với các ô bên phải sao cho phù hợp.

  Xem lời giải
 • Câu 4 trang 10 SBT địa 8

  Giải câu 4 trang 10 SBT địa 8, Dựa vào vốn hiểu biết, em hãy nêu các biện pháp khắc phục những khó khăn của tự nhiên ở khu vực châu Á để phát triển sản xuất và nâng cao đời sống.

  Xem lời giải

Gửi bài