Quảng cáo
 • Câu 1 trang 11 SBT địa 8

  Giải câu 1 trang 11 SBT địa 8, Ghi chữ Đ vào ô ở câu đúng, chữ S vào ô ở câu sai. a) Gió mùa là loại gió thổi theo mùa, hướng gió ở hai mùa có chiều ngược nhau.

  Xem lời giải
 • Câu 2 trang 11 SBT địa 8

  Giải câu 2 trang 11 SBT địa 8, Quan sát hình 4.1. Lược đồ phân bố khí áp và các hướng gió chính về mùa đông (tháng 1) ở khu vực khí hậu gió mùa châu Á, tr 14 SGK, em hãy:

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Câu 3 trang 12 SBT địa 8

  Giải câu 3 trang 12 SBT địa 8, Quan sát hình 4.2. Lược đồ phân bố khí áp và các hướng gió chính về mùa hạ (tháng 7) ở khu vực khí hậu gió mùa châu Á, tr 15 SGK, em hãy:

  Xem lời giải
 • Câu 4 trang 12 SBT địa 8

  Giải câu 4 trang 12 SBT địa 8, Hoàn thành bảng tổng kết dưới đây:

  Xem lời giải

Gửi bài