Quảng cáo
 • pic

  Câu 2 trang 42 SBT địa 8

  Giải câu 2 trang 42 sách bài tập Địa lí 8, Hoàn thành nội dung ở cột số (4).

 • pic

  Câu 3 trang 43 SBT địa 8

  Giải câu 3 trang 43 sách bài tập Địa lí 8, Dựa vào bảng 15.2. Một số số liệu của các nước Đông Nam Á năm 2002, Ư 52 SGK, em hãy hoàn thành sơ đồ sau:

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 4 trang 44 SBT địa 8

  Giải câu 4 trang 44 sách bài tập Địa lí 8, Hãy hoàn thành sơ đồ theo gợi ý sau:

 • pic

  Câu 5 trang 44 SBT địa 8

  Giải câu 5 trang 44 sách bài tập Địa lí 8, Hoàn thành sơ đồ dưới đây, nêu rõ những thuận lợi, khó khăn của dân cư, xã hội Đông Nam Á

Gửi bài