Quảng cáo
 • Câu 1 trang 33 SBT địa 8

  Giải câu 1 trang 33 SBT địa 8, Cho hình dưới đây: Em hãy: a) Ghi tên các quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc khu vực Đông Á lên lược đồ. b) Ghi tên các nước, các biển, đại dương tiếp giáp với Đông Á.

  Xem lời giải
 • Câu 2 trang 33 SBT địa 8

  Giải câu 2 trang 33 SBT địa 8, Dựa vào hình 12. Lược đồ tự nhiên khu vực Đông Á. tr 41 SGK và dựa vào SGK, hoàn thành sơ đồ sau:

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Câu 4 trang 34 SBT địa 8

  Giải câu 4 trang 34 SBT địa 8, Dựa vào hình 12, tr 41 SGK và vốn hiểu biết, em hãy nêu tên các sông lớn ở phần đất liền của Đông Á, đặc điểm của các sông này.

  Xem lời giải
 • Câu 3 trang 34 SBT địa 8

  Giải câu 3 trang 34 SBT địa 8, Nối ô chữ ở bên trái với ô chữ thích hợp ở bên phải để nêu đúng đặc điểm tự nhiên của từng bộ phận của khu vực Đông Á.

  Xem lời giải

Gửi bài